Sledovat
Site Search
cs en
 
 

Životní cyklus zaměstnance


 

Upoutání pozornosti

 
 • Výzva

 • Jak upoutat pozornost top kandidátů na naše volné pracovní pozice?
 • Jak můžeme získat kvalitní absolventy, kteří mají potenciál růst a rozvíjet se jako budoucí vedoucí pracovníci?
 • Služby

 • Komplexní programy na upoutání pozornosti kandidátů
 • Existující vztahy s vysokými školami, absolventy a profesory
 • Řešení

 • Ujasněte, co nabízíte
 • Najděte partnera, který nabízí specializovaná náborová řešení 
 • Oslovte partnera, který má zkušenosti na pracovním trhu absolventů 
 • Nástroje

 • Mikrostránky kandidátů
 • Sociální sítě
 • Nástěnka - nabídka práce univerzit
 
 

ZAPOJENÍ  A UDRŽENÍ  Zaměstnanců

 
 • Výzva

 • Jak máme zapojit zaměstnance s vysokým potenciálem, aby neustále čelili novým výzvám?
 • Jak můžeme číselně vyjádřit výkon zaměstnanců na pracovních pozicích, které neprodukují zisk? 
 • Jak můžeme motivovat naše zaměstnance aby s nadšením přijali nové směřování společnosti / nové strategické cíle?
 • Jak se ujistíme, že plně uznáváme hodnotu našich zaměstnanců?
 • Služby

 • Development Centre
 • Řešení pro Talent management
 • Řízení změn
 • Obchodní značka zaměstnavatele
 • Hodnotové propozice
 • Řešení

 • Oslovte poskytovatele řešení na míru, který má k dispozici bohatou databázi talentových fondů různých odvětví
 • Spojením týmového výkonu a síly psychologické smlouvy vytvořte indikátor výkonu
 • Nejdříve identifikujte schopnost zaměstnanců čelit změnám a pak označte problémové oblasti, které vyžadují extra pozornost manažerů
 • Pochopte a změřte rozdíl mezi tím, co nabízíte a poskytujete a mezi očekáváním vašich zaměstnanců
 • Nástroje

 • Pokročilé simulace & testy
 • Psychometrické nástroje
 • Plánování pracovních sil
 • Mapování psychologické smlouvy
 • Mapování motivace
 • Nastavení a měření cílů
 • Mapování kompatibility zaměstnance a společnosti
 
 
 

STRATEGIE

 
 • Výzva

 • Jak mohu vytvořit strategii rozvoje lidských zdrojů, která mi v budoucnu pomůže docílit moje podnikatelské plány?
 • Služby

 • Integrované řešení pro Talent management a strategie organizačního rozvoje
 • Plánování pracovní síly
 • Sdílení osvědčených postupů
 • Řešení

 • Vypracujte a naplánujte strategii, pomocí které získáte správné lidi na správná místa ve správném čase
 • Nástroje

 • K dispozici je kompletní sada nástrojů pro podporu všech fází životního cyklu
 
 
 

VÝBĚR

 
 • Výzva

 • Jak můžeme zajistit, aby naši personalisté měli optimální pohovorové dovednosti a s jejich pomocí objevovali top kandidáty?
 • Jak můžeme zlepšit hodnocení kandidátů a tak zkvalitnit naše náborové rozhodnutí?
 • Jakým způsobem vybereme finální kandidáty z velkého množství uchazečů o zaměstnání?
 • Do užšího výběru postoupili tři kandidáti. Jak víme, který z nich je nejvhodnější na pracovní pozici?
 • Služby

 • Techniky pracovních pohovorů - chronologický / biografický přístup
 • Techniky kompetenčního pracovního pohovoru
 • Techniky motivačního pracovního pohovoru
 • Hodnocení kompetencí  a podnikatelských postojů
 • Řešení Assessment Centre
 • Řešení

 • Poskytněte školení svým personalistům, aby ovládali techniky efektivního vedení výběrových pohovorů
 • Využijte hodnotící nástroje na měření "Big Five" - pěti hlavních osobnostních charakteristik: emocionální stabilita, extroverze, otevřenost, altruismus a zásadovost
 • Realizujte objektivní hodnocení 
 • K objektivnímu hodnocení přidejte naše psychometrické nástroje, které jsou zárukou, že děláte správná rozhodnutí pro svou organizaci
 • Nástroje

 • Programy přípravy na pracovní pohovor
 • Vedení pracovního pohovoru - nástroje
 • Hodnocení podnikatelských postojů
 • Osobnostní dotazníky
 • Kompetenční pohovor
 • Mapování motivace
 • Vhodná firemní kultura a její hodnocení
 • Obchodní simulace
 
 
 

ROZVOJ

 
 • Výzva

 • Jak můžeme změnit chování jednotlivce tak, abychom maximalizovali jeho účast a výkon, a tím přispěli ke zvýšení výnosů?
 • Jak můžeme identifikovat potenciální mezery v kompetencích nových pracovníků, abychom zabránili selhání?
 • Jak můžeme posílit soustavu vedoucích pracovníků?
 • Jak si můžeme být jisti, že zaměstnanec zvládne přesun na vyšší pracovní pozici?
 • Jak můžeme připravit naše vedoucí pracovníky na to, aby efektivněji využívali potenciál svých pracovních týmů?
 • Jak vyvineme program řízení následnictví pro senior management?
 • Služby

 • Řešení pro zapojení talentů
 • Development centre pro rozvoj kariéry
 • Assessment Centre
 • Plánování osobního rozvoje a měření
 • Vzdělávací centra - řešení a koučing
 • Hodnocení výkonu a oceňování
 • Plánování pracovních sil
 • Řešení

 • Naučte se, jak přizpůsobovat podnikové návrhy tomu, aby zvyšovaly angažovanost a výkonnost zaměstnanců
 • Zaveďte přísné a důsledné procesy výběrového řízení, které eliminují subjektivitu
 • Zaveďte přímý a na faktech založený proces, který poukáže na rozdíly mezi kandidáty s vysokým potenciálem a kandidáty s vysokým výkonem, abyste mohli vytvářet plány nástupnictví a rozvoje
 • Naplánujte úspěch svých zaměstnanců tak, že identifikujete potenciální oblasti pro jejich růst dříve, než je povýšíte
 • Naučte své manažery aplikovat strategie řízení do provozu a lépe kombinovat své technické znalosti s dovednostmi řízení lidí
 • Vypracujte plán následnictví, který zahrnuje: Osoby, místo a čas, kdy budete potřebovat vedoucí pracovníky
 • Nástroje

 • Hudson 360° zpětná vazba
 • Firemní hodnoty a kultura
 • Obchodní simulace
 • Kompetenční pohovor
 • Mapovaní motivace
 • Pokročilá obchodní simulace
 • Psychometrické nástroje
 • Testy logického myšlení
 • Osobnostní dotazníky
 • Elektronicky hodnocené simulační cvičení
 • Workshopy a fokusové skupiny
 • Exekutivní koučink
Najít kontakt
 
© 2011 - 2019 Hudson Global - All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HSON) je jedna z největších personálně-poradenských společností na světě. Zajišťujeme kompletní HR servis, pomáháme organizacím zvýšit efektivitu práce a dosáhnout úspěchu pomocí strukturovaných metod výběru a online nástrojů pro rozvoj zaměstnanců.