Sledovat
Site Search
cs en
 
 

Klíčové otázky u pohovoru

Příprava na klíčové otázky a odpovědi u pohovoru

Always be prepared for interview
Vždy buďte na pohovor připraveni

 

Pohovor založený na preferencích: Musíte vědět, co chcete.

Otázky u pohovoru, který se zakládá na preferencích, se mohou zdát všeobecné a nesouvisející s pracovní pozicí. Zde jsou uvedeny nejčastější otázky, se kterými se můžete při pohovoru setkat:

 • Kde se vidíte profesionálně za 10 let?
 • Popište společnost, v jaké byste rádi pracovali.
 • Které oblasti působení jsou Vám nejbližší?
 • Kde byste rádi žili?
 • Proč se rozhlížíte po dalších kariérních možnostech?
 • Co Vás v životě nejvíce ovlivnilo?
 • Popište některé z minulých mentorů

Pohovor zaměřený na kompetence nebo behaviorální přístup: Zkušenost dělá mistra!

Otázky u pohovoru se vztahují na řešení různých situací z předcházejících pracovních pozic kandidáta a často je těžké na ně odpovědět. Otázky založené na tzv. behaviorálním přístupu vyžadují komplexní přípravu a hodně praxe. Jak byste zodpověděli některé z ukázkových otázek, uvedených níže?

 • Popište situaci, kdy jste někoho přesvědčili o správnosti Vašeho názoru.
 • Popište Vaše dovednosti, kterými se vyrovnáváte se stresovou situací.
 • Popište situaci, kdy Vaše prezentační dovednosti ovlivnily mínění ostatních.
 • Jak jste zvládli situaci, kdy jste měli dokončit několik úkolů současně?
 • Popište situaci, kdy jste museli řešit konflikt.
 • Můžete popsat nějaké těžké rozhodnutí, které jste minulý rok učinili?
 • Uveďte příklad, kdy jste se snažili něčeho dosáhnout, ale nebyli jste úspěšní.
 • Popište situaci, ve které jste byli iniciativní a chopili se vedení.
 • Popište situaci, ve které jste jednali se zklamaným zákazníkem nebo spolupracovníkem.
 • Uveďte příklad situace, ve které jste motivovali ostatní.
 • Popište období, kdy jste úspěšně delegovali na druhé.
 • Popište situaci, kdy jste nebyli schopni jednoznačně najít řešení problému.
 • Popište situaci, ve které jste předvídali problémy a vytvořili preventivní opatření.
 • Popište situaci, kdy jste museli učinit nepopulární rozhodnutí.
 • Popište situaci, kdy jste si stanovili pracovní cíle příliš vysoko/nízko.
Najít kontakt
 
© 2011 - 2019 Hudson Global - All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HSON) je jedna z největších personálně-poradenských společností na světě. Zajišťujeme kompletní HR servis, pomáháme organizacím zvýšit efektivitu práce a dosáhnout úspěchu pomocí strukturovaných metod výběru a online nástrojů pro rozvoj zaměstnanců.