Sledovat
Site Search
cs en
 
 

Hudson Ochrana dat

Tuto webovou stránku provozuje Hudson. Naší hlavní činností je zajišťování služeb v oblasti náboru zaměstnanců a naše sídlo je v Česku. V našem podnikání hrají zásadní roli informační a komunikační technologie. Toto prohlášení o ochraně soukromí popisuje, jakým způsobem shromažďujeme a používáme osobní údaje o lidech, kteří navštíví naši webovou stránku.

 

INFORMACE O NÁVŠTĚVNÍCÍCH NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Na domovskou stránku našich webových stránek se můžete dostat, aniž by jste poskytovali své osobní údaje, stejně tak můžete prohlížet stránky a hledat volná pracovní místa.

O využívání našich webových stránek shromažďujeme obecné informace, jako jsou informace o tom, které oblasti uživatelé navštěvují nejčastěji a kterých služeb nejvíce využívají. Pracujeme pouze se souhrnnými daty, prostřednictvím kterých nelze identifikovat jednotlivé návštěvníky našich stránek. Tyto informace nám pomáhají určit, co je pro naše uživatele nejprospěšnější a jak můžeme nepřetržitě pracovat na tom, aby naši uživatelé měli ještě lepší celkovou zkušenost. O tyto obecné informace se dělíme v rámci Hudsonu a také s našimi obchodními partnery, aby i oni porozuměli, jak se tyto stránky používají. To nám pomáhá, abychom pro vás vytvořili lepší všestranné zážitky.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Pokud se zaregistrujete a vytvoříte si účet u Hudsonu, budete mít možnost:

 • Sestavit si životopis online
 • Aktivovat svůj životopis tak, abychom jej viděli nebo jej důvěrně uložit pouze pro svou vlastní potřebu
 • Ucházet se o práci online a sledovat svou žádost
 • Vytvořit si automatické zprostředkovatele práce (Job Search Agents), kteří vám pošlou e-mail, pokud se v seznamu pracovních míst najde takové, které se shoduje s vašimi kritérii.

Pokud se zaregistrujete, Hudson shromáždí vaše osobní údaje, jako je jméno, místo a e-mailová adresa. Pokud využíváte našich služeb, aby jste poskytnuli nebo sestavili životopis, můžete nám poskytnout informace také o vašem profesním postupu a jiné osobní údaje, jako je adresa, telefonní číslo, pohlaví a národnost.

Váš životopis může obsahovat citlivé informace ohledně (i) vašeho rasového nebo etnického původu, (ii) vašich politických názorů, (iii) vašeho náboženského nebo filozofického přesvědčení, (iv) vašeho členství v odborové organizaci, (v) vašeho fyzického nebo duševního zdraví, (vi) vašeho sexuálního života, nebo (vii) trestných činů, které jste spáchali nebo jakéhokoli jiného trestního řízení, kterého jste účastníkem. Žádné z těchto informací nám nemusíte poskytovat. Tento druh informací prosím nezahrnujte do vašeho životopisu, pokud nesouhlasíte s tím, abychom tyto informace měli a využívali je pro účely náboru zaměstnanců v souladu s tímto prohlášením o ochraně soukromí.

Hudson bude vaše osobní údaje používat k tomu, aby vykonával služby v souvislosti s těmito stránkami, včetně vaší registrace a žádostí o zaměstnání nebo jiných náborových služeb, které požadujete. Prostřednictvím webové stránky neshromažďujeme žádné jiné osobní údaje a osobní údaje, sesbírané prostřednictvím této webové stránky, také nevyužíváme k žádným jiným účelům.

Vaše osobní údaje zpracujeme poctivě a zákonně a v souladu s jakýmikoli vnitrostátními zákony o ochraně dat.

SOUHLAS

Předložením vašich osobních údajů souhlasíte s používáním vašich údajů způsobem, který je uveden v těchto zásadách ochrany soukromí.

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Hudson neposkytne osobní údaje, které poskytnete (jako je vaše jméno, adresa, telefon nebo profesní postup), nebo podrobnosti o jednotlivých návštěvách této webové stránky, žádným třetím stranám, kromě případů, kdy:

 • je to nutné z hlediska žádosti o zaměstnání nebo jiných náborových služeb,
 • jste o to žádali,
 • je to nutné ze zákona.

Můžeme však zaznamenávat a dělit se o obecné informace o používání naší webové stránky s našili obchodními partnery, dle toho jak je popsáno výše.

CVS

Pokud poskytnete životopis, je vaší odpovědností, aby byl přesný a aktualizovaný. Pokud poskytnete údaje o ručiteli, je vaší odpovědností zajistit, aby tato osoba věděla, že jste uvedli jeho/její údaje, a že tato osoba s tímto souhlasí.

BEZPEČNOST

Hudson se zavazuje chránit bezpečnost vašich osobních údajů. Používáme různé prostředky, abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů (včetně informací ve vašem životopise) proti:

 • neoprávněnému přístupu
 • nevhodnému použití nebo odhalení
 • neoprávněným úpravám nebo změnám
 • nezákonnému zničení nebo náhodné ztrátě

Nicméně Internet je volně přístupný systém a Hudson nemůže zaručit, že osobní údaje, které předložíte, nezachytí nikdo jiný. Měli by jste si být vědomi, že životopisy, které vyhotovíte v místě vašeho současného zaměstnání může sledovávat váš současný zaměstnavatel.

Všichni naši zaměstnanci a zástupci, kteří mají přístup nebo se účastní zpracovávání osobních údajů, respektují důvěrnost těchto osobních údajů.

Naše webová stránka může zahrnovat odkazy na externí webové stránky, které provozují jiné organizace. Je možné, že tyto shromažďují informace od návštěvníků jejich stránek. Hudson nemůže zaručit obsah jakýchkoli externích webových stránek, nebo jejich postupy při ochraně soukromí, a nebereme za tyto webové stránky odpovědnost.

DĚTI

Vědomě neshromažďujeme informace o dětech. Služby Hudsonu jsou zaměřeny na dospělé. Domníváme se, že děti by měly předkládat své osobní údaje se souhlasem rodičů. Pokud nechcete, aby vaše dítě využívalo tuto webovou stránku, použijte technologie filtrující webové stránky, aby jste měli vaše dítě po dozorem.

COOKIES

Je možné, že na naší webové stránce budeme používat cookies. Cookie je malý textový soubor zaslaný webovou stránkou, který váš prohlížeč uloží na hard disk vašeho počítače. Hlavním účelem cookies je zefektivnit používání této webové stránky pro vás. Využitím cookies můžeme sledovat, jak stránky využíváte a poskytovat vám speciální obsah.

Můžete zvolit povolení všech cookies, informování při nastavení cookie, nebo zakázat všechna cookies. Pokud zakážete všechna cookies, je možné že určité části této stránky vám nebudou k dispozici nebo nebudou správně fungovat.

ÚSCHOVA DAT

Vaše osobní data si ponecháme po dobu nutnou pro poskytování náborových služeb námi.

ZMĚNY TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Pokud se rozhodneme změnit naše závazky ohledně ochrany soukromí, budou tyto změny uvedeny zde, aby jste vždy věděli, jaké informace shromažďujeme, jak můžeme tyto informace používat a zda je někomu poskytneme.

VAŠE PRÁVA

Máte následující práva:

 • Právo vidět informace, které o vás máme
 • Právo na opravu jakýchkoli chyb nebo (za určitých okolností) právo na vymazání vašich osobních údajů
 • Právo požádat nás o ukončení poskytování náborových služeb

Pokud chcete zjistit více o svých právech, kontaktujte Úřad na ochranu dat (Data Protection Authority).

DOTAZY

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně používání vašich osobních údajů, nebo pokud chcete mít přístup na vaše osobní údaje, opravit je nebo smazat, kontaktujte nás prosím na inquiry@hudson.com. Poslední aktualizace červenec 2011

© 2011 - 2019 Hudson Global - All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HSON) je jedna z největších personálně-poradenských společností na světě. Zajišťujeme kompletní HR servis, pomáháme organizacím zvýšit efektivitu práce a dosáhnout úspěchu pomocí strukturovaných metod výběru a online nástrojů pro rozvoj zaměstnanců.