Sledovat
Site Search
cs en
 
 

5+1 Kompetenční model®

5+1 Kompetenční model® = středobod přístupu k náboru a Talent Managementu

Přizpůsobíme náš
5+1 Kompetenční model®
Vašim potřebám

Hudson tým pro výzkum a vývoj hodnotí ve své laboratoři kompetenční modely ze všech úhlů pohledu. Pochopení toho, jaká kombinace zručností, vědomostí a chování je vhodná pro danou pracovní pozici, umožňuje personalistům a manažerům zhodnotit kandidáty a rozvíjet výjimečné talenty svých zaměstnanců. S pýchou vám představujeme 5+1 kompetenční model®. Tento hodnotící nástroj je založen na základě našeho vlastního výzkumu a jeho cílem je pomáhat klientům společnosti Hudson dosahovat optimálního úspěchu v náboru a Talent Managementu.

5+1 Kompetenční model® je výsledkem rozsáhlé studie více než 100 kompetenčních modelů mezinárodních společností a současných trendů HR. Identifikovali jsme pět klíčových kompetencí, mezi které patří: řízení informací, řízení úkolů, řízení lidí, interpersonální management a personální management. Každá klíčová kompetence se skládá ze souboru indikátorů dovedností. Klíčové kompetence jsou seřazeny hierarchicky a v rámci každé kompetence se dále rozdělují podle důležitosti. Poslední, doplňková klíčová kompetence je technická zručnost, která zahrnuje technické zručnosti a vědomosti specifické pro danou organizaci.

Model je navržen tak, aby byl flexibilní a dal se použít na různé pracovní pozice a pracovní místa v rámci organizace. Prostřednictvím tohoto modelu si můžete vytvořit vlastní náborový profil, který zabezpečí efektivnost pracovních pohovorů.

Kromě inovačního kompetenčního modelu vyvinul výzkumný tým společnosti Hudson také sadu vlastních nástrojů Talent Managementu.

Mezi tyto nástroje patří i testy, které se zaměřují na schopnosti logického myšlení a hodnocení obchodního přístupu. Naše nástroje mohou být použity v klasickém 5+1 Kompetenčním modelu® nebo mohou být upraveny tak, aby splňovaly klientovy předpoklady a požadavky na kompetenční model.

Přesvědčte se, že Hudson 5+1 Kompetenční model® a nástroje Talent Managementu jsou pro vás tím správným řešením. Kontaktujte nás ještě dnes.

Najít kontakt
Věděli jste?

Naše nejmodernější HR nástroje jsou vytvořeny naším vlastním Centrem pro výzkum a vývoj.

 
© 2011 - 2019 Hudson Global - All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HSON) je jedna z největších personálně-poradenských společností na světě. Zajišťujeme kompletní HR servis, pomáháme organizacím zvýšit efektivitu práce a dosáhnout úspěchu pomocí strukturovaných metod výběru a online nástrojů pro rozvoj zaměstnanců.